Biofeedback


Biofeedback

Każdy z nas na co dzień funkcjonuje w różnych sytuacjach, tych przyjemnych, ale też takich wywołujących silny stres, napięcie nerwowe, czasem lęki, bezsenność, czy stany obniżonego nastroju. Każdy z takich stanów emocjonalnych znajduje odzwierciedlenie w aktywności naszego mózgu.

Poszczególnym stanom psychicznym człowieka odpowiadają określone częstotliwości i amplitudy fal mózgowych. Inna jest aktywność mózgu człowieka zrelaksowanego, a inna człowieka, który jest zestresowany, ma problemy z koncentracją, cierpi na bezsenność, jest w depresji.

Aktywność mózgu i całego organizmu człowieka można zarejestrować przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Elektrody podłączone do ciała badanej osoby przekazują do komputera informacje o aktywności elektrycznej, a następnie wszelkie zebrane dane są interpretowane i analizowane przez odpowiednie oprogramowanie.

Mózg ludzki posiada niesamowitą zdolność uczenia się. Nauczony określonego sposobu reagowania, może tę reakcję powielać w analogicznych sytuacjach. Często jednak reakcje, wzorce, które wypracowaliśmy w ciągu naszego życia nie są dla nas optymalne. Zdarza się, że nie radzimy sobie ze stresem, z koniecznością przyswajania i przetwarzania ogromnej ilości informacji, z presją otoczenia oraz z sytuacjami, które oceniamy jako trudne. Wzorzec pracy naszego mózgu bywa wtedy źródłem cierpienia i frustracji, blokując nas w dążeniu do rozwoju i samorealizacji, a także uniemożliwiając normalne, efektywne funkcjonowanie.

W takich wypadkach z pomocą przychodzi nam mózg z jego naturalną zdolnością do uczenia się i zmiany wzorców. Metoda, która umożliwia nam wyznaczenie celów – sposobu, w jaki nasz mózg powinien pracować w danej sytuacji (parametrów częstotliwości i amplitudy naszych fal mózgowych) oraz ich osiągnięcie, to właśnie terapia biofeedback.

Przebieg terapii EEG BIOFEEDBACK

Podczas każdego treningu ustalany jest wzorzec aktywności bioelektrycznej mózgu, do którego dążymy. Poprzez ustalenie progów dla trenowanych fal (wzmacnianych bądź hamowanych) wyznaczany jest indywidualny cel i sposób pracy. W czasie sesji trenujący ma pełny wgląd w obserwację czynności bioelektrycznej swojego mózgu. Istotą treningu jest wspólna praca terapeuty i trenującego.

W praktyce oznacza to na przykład, że trenujący obserwuje na ekranie animację i od sposobu pracy jego mózgu zależy, jak ta animacja przebiega. Jeśli trenujący osiągnie założone jako cel parametry pracy mózgu, animacja przebiega w sposób niezakłócony, kiedy jednak parametry zaczynają odbiegać od założonych, obraz na przykład może stawać się nieostry. Dzięki temu trenujący na bieżąco obserwuje na ekranie, jak pracuje jego mózg i ma możliwość, aby metodą prób i błędów uczyć się utrzymywać pożądane parametry jego pracy, które z czasem stają się dla mózgu nawykiem.

Terapia EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na:

 • procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze) oraz procesy regulacyjne organizmu
 • funkcjonowanie w warunkach stresu – zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym
 • sprawność intelektualną-wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji
 • reguluje funkcjonowanie emocjonalne-wycisza nadmierne emocje
 • pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami
 • likwiduje stany lękowe
 • normuje fazy snu

Po kilku sesjach mózg asymiluje nowe połączenia. Kolejne sesje pozwalają na utrwalenie nowo nabytych „umiejętności” oraz na automatycznie zachodzenie całego procesu.

Ze względu na swoje działanie metoda EEG Biofeedback zalecana jest między innymi w terapii następujących zaburzeń:

 • zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsywne
 • wypalenie zawodowe, zespół chronicznego zmęczenia,
 • odczuwanie nadmiernego napięcia i stresu -przewlekłe bóle głowy, migreny -zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia emocjonalne
 • ADHD i ADD, zaburzenia pamięci
 • przewlekłe bóle głowy
 • zaburzenia snu
 • stany depresyjne
 • zaburzenia przyjmowania pokarmu
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • uzależnienia
 • zaburzenia mowy, jąkanie się
 • tiki
 • odczuwanie przewlekłego bólu
 • moczenie się nocne
 • uzupełnia rehabilitację osób po urazach głowy, udarze

Treningi EEG Biofeedback stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.