Logopeda


Logopeda

Komunikacja międzyludzka to sprawność, która determinuje rozwój poznawczy każdego człowieka, wpływa na jego relacje społeczne i daje mu możliwość przeżywania i wyrażania siebie. Problemy komunikowania się dzieci mają ogromny wpływ na możliwość prowadzenia z nimi skutecznej edukacji. W konsekwencji ograniczają im szansę na choćby częściowo samodzielne dorosłe życie. W oczywisty sposób wpływają na kształtowanie się ich poczucia tożsamości oraz relacji z otoczeniem. Dlatego tak bardzo ważne jest podjęcie jak najwcześniej oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na rozwój komunikacji.

Od jakości komunikacji zależy bardzo wiele. Dlatego tak mocno stawiamy na dobranie indywidualnych metod i metod pracy do potrzeb każdego pacjenta. Każde dziecko i każdy dorosły jest u nas traktowany wyjątkowo.

Chcąc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom każdego pacjenta mamy do zaoferowania dokładną diagnozę i indywidualną terapię zaburzeń mowy.

Nasi specjaliści to wykwalifikowany zespół logopedów oferujący rzetelną pomoc. Jesteśmy przygotowani do pracy z każdego rodzaju problemem z zakresu zaburzeń komunikacyjnych.

Zapraszamy do naszego specjalisty w celu:

 • diagnozy i terapii zaburzeń mowy
 • korekty wad wymowy
 • stymulowania rozwoju mowy
 • terapii opóźnionego i nie zakończonego rozwoju mowy
 • wspomagania rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • wspomagania rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Metody, którymi pracujemy są zawsze dobierane stosownie do wieku i umiejętności pacjenta. Każde zajęcia są dokładnie przemyślane i realizowane według zamierzonego planu do osiągnięcia postawionych sobie w pracy celów. Cele te wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń, umiejętności i możliwości każdego pacjenta.

Wykorzystujemy między innymi:

 • metody stymulacyjne oparte na zabawie
 • ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową
 • ćwiczenia usprawniające funkcje aparatu oddechowego i artykulacyjnego
 • metody oparte na łączeniu wzorców ruchowych z pojawieniem się dźwięków mowy
 • wszelkiego rodzaju masaże logopedyczne
 • profilaktyczne ćwiczenia i zabawy logopedyczne zapobiegające wadom wymowy i głos